bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Strona główna SKN "Nanorurki" Opowieści Nanotreści - pierwsze spotkanie
Opowieści Nanotreści - pierwsze spotkanie
Wpisany przez Piotr Łaski   
środa, 02 listopada 2016 23:46

SKN "Nanorurki" serdecznie zaprasza na pierwsze w tym roku akademickim spotkanie z cyklu "Opowieści Nanotreści". Odbędzie się ono 7 listopada (poniedziałek) o godz. 18.30 w klubokawiarni "Południk Zero" przy ulicy Wiczej 25.

Podczas spotkania gościć będziemy dr. Pawła Majewskiego z Wydziału Chemii UW, który wygłosi prelekcję zatytułowaną: „O kopolimerach blokowych i ich porządkowaniu za pomocą wiązki lasera, czyli prasowanie w skali nano”. Będzie to okazja do zapoznania się z tematyką prowadzonych badań naukowych oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z członkiem zespołu badawczego.

Abstrakt prezentowanej prelekcji, nadesłany przez mówcę:

"Polimery blokowe dzięki unikalnej zdolności do samoorganizacji w periodyczne struktury o wymiarach rzędu 10-100 nm stanowią łatwo dostępną platformę do otrzymywania membran filtracyjnych i jonoselektywnych, syntezy nanomateriałów lub nanoszenia anizotropowych powłok powierzchniowych stosowanych w mikroelektronice. Problemem bezpośredniego wykorzystania polimerów blokowych w wyżej wymienionych zastosowaniach jest powolna kinetyka procesu sammorganizacji tych makromolekuł oraz będąca skutkiem stosunkowo słabych oddziaływań scalających te materiały obecność defektów strukturalnych, prowadząca do utraty uporządkowania dalekiego zasięgu i ujednolicenia ich własności fizyko-chemicznych w makroskali.

Prezentowana przeze mnie metoda porządkowania filmów polimerowych za pomocą wiązki laserowej (Laser Zone Annealing – LZA) i wyindukowanych przez nią dynamicznych pól termicznych oraz silnych gradientów temperatury umożliwia znaczące skrócenie czasu samoorganizacji w porównaniu z konwencjonalną metodą piecową. Wykorzystanie liniowej geometrii wiązki laserowej pozwala na ukierunkowanie gradientów termicznych w kierunku przemiatania wiązki i sterowanie orientacją przestrzenną domen polimerowych. W rezultacie metoda LZA pozwala na otrzymanie jednorodnie zorientowanych filmów polimerowych na makroskopowych powierzchniach. W dalszej części prelekcji zademonstruję przykłady wykorzystania uliniowanych polimerów blokowych jako matryc do syntezy jedno- i wielowarstwowych metalicznych i półprzewodnikowych nanomateriałów nieorganicznych oraz ich anizotropowe właściwości elektro-optyczne."

Gorąco zapraszamy!