bannerek1

Inżynieria Nanostruktur - nowy makrokierunek na Uniwersytecie Warszawskim

Szkoła Inżynierii Nanostruktur
Materiały z wykładów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
wtorek, 29 października 2013 15:03

Lista materiałów z wykładów w ramach "Szkoły IN". O hasło dostępu proszę zapytac Jacka Szczytko.

Marek Potemski Two dimensional allotropes of carbon: Magnetic field studies (5 488 KB)

Jacek Kasprzak Koherentna spektroskopia nanostruktur (UWAGA: Duży plik! 46 196 KB)

Magdalena Parlińska Metody mikroskopii elektronowej w badaniach półprzewodników (2 005 KB)

Jan Muszalski Wzrost i morfologia mikrownęk III-V ze studniami kwantowymi i 2DEG (4 135 KB)

Paweł Zięba Modelowanie kinetyki relaksacji polarytonów w mikrownękach w zewnętrznym polu magnetycznym (3 244 KB)

Michał Matuszewski Universality in condensation of exciton-polaritons (1 530 KB)

Maurizio Ferrari Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures Fabrication, Optical and Spectroscopic Assessment (pptx, 16 931 KB)

Natasa Vaupotič Faraday and Cotton-Mouton effect in ferrofluids (1 242 KB)

Natasa Vaupotič Splay-bend and twist-bend modulated phases in chiral nematic liquid crystals (1 995 KB)

Benoit Deveaud Vortices and superfluidity in polariton condensates (43 313 KB)

Milan Orlita Massless Fermions in 2D and 3D: Infrared Magneto-Spectroscopy Studies (2 297 KB)

Nigel P. Johnson Metamaterials: Introduction and Uses (7 298 KB)

Nigel P. Johnson Photonic Crystals: Introduction and Practical Uses (5 548 KB)

Carsten Kruse From lasing to single photon emission: versatile II-VI semiconductors (4 671 KB)

Piotr Kaszyński Nowe materiały molekularne oparte o pi-zdelokalizowane rodniki heterocykliczne (7 848 KB)

Federica Fernandez Nanomaterials for Architecture and Preservation of Cultural Heritage (5 414 KB)

Alvaro Mata Peptides and proteins for bioengineering hierarchy, spatio-temporal control, and functionality in tissue engineering (7 589 KB)

Giacomo Scalari Sub-THz Ultrastrong light-matter coupling with Landau levels in semiconductors and superconducting metasurfaces (32 109 KB)

Michiel Wouters Theory of polariton condensation (27 087 KB)

Eugenio Coronado Molecular Spintronics (63 843 KB)

Prof. Marian Grynberg - prekursor badań w zakresie THz - wykłady Andrzej Witowski (1 828 KB), Roman Stępniewski (2 900 KB), Gerard Martinez (1 314 KB), Wojciech Knap (2 676 KB)

Szkoła odbywa się dzięki wsparciu projektu POKL UDA – POKL.04.01.01-00-100/10 "Chemia, fizyka i biologia na potrzeby społeczeństwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II i III stopnia" prowadzonemu na Wydziale Chemii UW.

Poprawiony: środa, 09 grudnia 2015 22:03
 
Metody mikroskopii elektronowej w badaniach półprzewodników PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
środa, 23 października 2013 08:33

prof. Magdalena Parlińska
Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Preparatyki Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Szkoła IN: Poniedziałek 2 grudnia N021 g. 17:00, Hoża 69

Mikroskopia elektronowa skaningowa (SEM) pozwala obrazować topografię powierzchni czy  nanostruktury – umożliwia kontrolę jakości wyhodowanych nanorurek bądź nanodrutów. Natomiast mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM) jest techniką badania materiałów, która pozwala obserwować ich strukturę wewnętrzną na poziomie atomowym. W szczególności dotyczy to półprzewodnikowych struktur wielowarstwowych, których właściwości fizyczne zależą od obecności defektów i w powierzchniach granicznych i grubości poszczególnych warstw. Omówione zostaną zasady funkcjonowania mikroskopów, tryby ich pracy, techniki preparatyki próbek do TEM, oraz przykłady obrazów różnych struktur i materiałów półprzewodnikowych.

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 14:07
 
Koherentna spektroskopia nanostruktur PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
piątek, 11 października 2013 12:39

Jacek Kasprzak
Institut Néel, CNRS, 25 rue des Martyrs, Grenoble, France

Szkoła IN: Wtorek 29.10.2013 g. 16:15 sala SSD, ul. Hoża 69

Koherencja, lub spójność optyczna opisuje związki fazowe występujące w fali świetlej i zazwyczaj objawia się zdolnością do tworzenia przestrzennych figur interferencyjnych. Mimo ich rozmiarom wielokrotnie mniejszym niż długość fali w dziedzinie optycznej, spójność można również przypisać pojedynczym nano-obiektom występującym półprzewodnikach, w szczególności pojedynczym ekscytonom związanym w kropkach kwantowych. Charakteryzacja spójności tych obiektów jest pierwszym krokiem do bardziej zaawansowanych eksperymentów koherentej kontroli w ciele stałym, wpisujących się w szeroka dziedzinę kwantowego przetwarzania informacji.

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2013 13:10
 
Two dimensional allotropes of carbon: Magnetic field studies PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
piątek, 11 października 2013 12:31

Marek Potemski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, CNRS/UJF/UPS/INSA, Grenoble, France

Szkoła IN: Wtorek 15.10.2013 g. 16:15 sala SSD, ul. Hoża 69

Application of magnetic fields, a relevant experimental tool in solid state physics, has been largely used to studying the electronic properties of various graphitic materials. Very early investigations, lately revisited, were focused on bulk graphite. More recent experiments have been devoted to exploring the electronic properties of two-dimensional allotropes of sp2 carbon, such as graphene and its bilayer, multi-layer epitaxial graphene and few-layer Bernal-stacked graphenes. Experiments include electric transport measurements as well as optical spectroscopy studies, the results of which are the main focus of the present talk.

Poprawiony: wtorek, 22 października 2013 12:09
 
Szkoła Inżynierii Nanostruktur PDF Drukuj Email
Wpisany przez Jacek Szczytko   
piątek, 11 października 2013 06:48

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów UW na cykl spotkań "Szkoły Inżynierii Nanostruktur". Szkoła odbywa się dzięki wsparciu projektu POKL UDA – POKL.04.01.01-00-100/10 "Chemia, fizyka i biologia na potrzeby społeczeństwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II i III stopnia" prowadzonemu na Wydziale Chemii UW. W ramach Szkoły IN odbędzie się cykl szkoleń, seminariów i spotkań z wybitnymi naukowcami z całego świata. Organizatorami Szkoły IN są dr Barbara Piętka oraz dr Jacek Szczytko. Zapraszamy!

Poprawiony: piątek, 11 października 2013 07:58
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 5