Materiały z wykładów Drukuj
Wpisany przez Jacek Szczytko   
wtorek, 29 października 2013 15:03

Lista materiałów z wykładów w ramach "Szkoły IN". O hasło dostępu proszę zapytac Jacka Szczytko.

Marek Potemski Two dimensional allotropes of carbon: Magnetic field studies (5 488 KB)

Jacek Kasprzak Koherentna spektroskopia nanostruktur (UWAGA: Duży plik! 46 196 KB)

Magdalena Parlińska Metody mikroskopii elektronowej w badaniach półprzewodników (2 005 KB)

Jan Muszalski Wzrost i morfologia mikrownęk III-V ze studniami kwantowymi i 2DEG (4 135 KB)

Paweł Zięba Modelowanie kinetyki relaksacji polarytonów w mikrownękach w zewnętrznym polu magnetycznym (3 244 KB)

Michał Matuszewski Universality in condensation of exciton-polaritons (1 530 KB)

Maurizio Ferrari Glass-Based Sub-Wavelength Photonic Structures Fabrication, Optical and Spectroscopic Assessment (pptx, 16 931 KB)

Natasa Vaupotič Faraday and Cotton-Mouton effect in ferrofluids (1 242 KB)

Natasa Vaupotič Splay-bend and twist-bend modulated phases in chiral nematic liquid crystals (1 995 KB)

Benoit Deveaud Vortices and superfluidity in polariton condensates (43 313 KB)

Milan Orlita Massless Fermions in 2D and 3D: Infrared Magneto-Spectroscopy Studies (2 297 KB)

Nigel P. Johnson Metamaterials: Introduction and Uses (7 298 KB)

Nigel P. Johnson Photonic Crystals: Introduction and Practical Uses (5 548 KB)

Carsten Kruse From lasing to single photon emission: versatile II-VI semiconductors (4 671 KB)

Piotr Kaszyński Nowe materiały molekularne oparte o pi-zdelokalizowane rodniki heterocykliczne (7 848 KB)

Federica Fernandez Nanomaterials for Architecture and Preservation of Cultural Heritage (5 414 KB)

Alvaro Mata Peptides and proteins for bioengineering hierarchy, spatio-temporal control, and functionality in tissue engineering (7 589 KB)

Giacomo Scalari Sub-THz Ultrastrong light-matter coupling with Landau levels in semiconductors and superconducting metasurfaces (32 109 KB)

Michiel Wouters Theory of polariton condensation (27 087 KB)

Eugenio Coronado Molecular Spintronics (63 843 KB)

Prof. Marian Grynberg - prekursor badań w zakresie THz - wykłady Andrzej Witowski (1 828 KB), Roman Stępniewski (2 900 KB), Gerard Martinez (1 314 KB), Wojciech Knap (2 676 KB)

Szkoła odbywa się dzięki wsparciu projektu POKL UDA – POKL.04.01.01-00-100/10 "Chemia, fizyka i biologia na potrzeby społeczeństwa XXI wieku: nowe makrokierunki studiów I, II i III stopnia" prowadzonemu na Wydziale Chemii UW.

Poprawiony: środa, 09 grudnia 2015 22:03